Poradnik rachunkowości – cz. III. Sprawozdawczość i analiza finansowa

Przedstawiamy trzecią część poradnika rachunkowości – Sprawozdawczość i analiza finansowa oraz aplikację – Analiza finansowa w Excelu (koszt 20 zł).

Możesz kupić ten poradnik razem z aplikacją taniej o 35%.

Kod rabatowy: PRSIAF-35PROCENT

Wystarczy, że dodasz do zamówienia również pierwszą część poradnika rachunkowości – Podstawy rachunkowości oraz drugą część poradnika rachunkowości – Rachunkowość finansowa (tylko w ten sposób zadziała). Po wpisaniu kodu rabatowego zmniejszy się zamówienie na ten poradnik o 35%.

Wydanie według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 roku.

Wydanie II

Stron: 187, format A4

Format pliku poradnika: pdf

Poradnik przystosowany do druku dwustronnego, z dodatkowym marginesem na oprawę poradnika.

Format pliku aplikacji: xls i xlsx (w tym instrukcja w pdf)

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO PODSTAWA ANALIZY FINANSOWEJ
1.1. Istota i ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych
1.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych
1.2.1. Bilans
1.2.2. Rachunek zysków i strat
1.2.3. Informacja dodatkowa
1.2.4. Rachunek przepływów pieniężnych
1.2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
1.2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki
1.3. Odbiorcy sprawozdawczości finansowej

ROZDZIAŁ II
TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY FINANSOWEJ
2.1. Istota, przedmiot i cele analizy finansowej
2.2. Rodzaje analiz finansowych
2.3. Źródła danych do analizy finansowej
2.4. Metody analizy finansowej
2.5. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu firmą

ROZDZIAŁ III
METODY ANALIZY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
3.1. Metody analizy bilansu
3.2. Metody analizy rachunku zysków i strat
3.3. Metody analizy rachunku przepływów pieniężnych
3.4. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych
3.4.1. Wskaźniki działalności operacyjnej
3.4.2. Wskaźniki działalności inwestycyjnej
3.4.3. Wskaźniki działalności finansowej
3.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
3.5.1. Wskaźniki rentowności
3.5.2. Wskaźniki płynności finansowej
3.5.3. Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa
3.5.4. Wskaźniki aktywności i obrotowości
3.5.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
3.6. Wpływ dźwigni na działalność firmy
3.7. Analiza Du Ponta
3.8. Model Altmana

ROZDZIAŁ IV
ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI „STALOWNIK S.A.” W LATACH 2013-2015
4.1. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej spółki w latach 2013-2015
4.1.1. Analiza bilansu
4.1.2. Analiza rachunku zysków i strat
4.1.3. Analiza przepływów pieniężnych
4.2. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2015
4.3. Analiza wskaźnikowa spółki w latach 2013-2015
4.3.1. Wskaźnikowa ocena rentowności
4.3.2. Wskaźnikowa ocena płynności finansowej
4.3.3. Wskaźnikowa ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
4.3.4. Wskaźnikowa ocena aktywności i obrotowości
4.3.5. Wskaźnikowa ocena rynku kapitałowego
4.4. Analiza wpływu dźwigni na działalność firmy
4.5. Analiza Du Ponta
4.6. Model Altmana

ROZDZIAŁ V
ANALIZA I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI „MPV S.A.” W LATACH 2013-2015
5.1. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej spółki w latach 2013-2015
5.1.1. Analiza bilansu
5.1.2. Analiza rachunku zysków i strat
5.1.3. Analiza przepływów pieniężnych
5.2. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych w latach 2013-2015
5.3. Analiza wskaźnikowa spółki w latach 2013-2015
5.3.1. Wskaźnikowa ocena rentowności
5.3.2. Wskaźnikowa ocena płynności finansowej
5.3.3. Wskaźnikowa ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
5.3.4. Wskaźnikowa ocena aktywności i obrotowości
5.3.5. Wskaźnikowa ocena rynku kapitałowego
5.4. Model Altmana

ROZDZIAŁ VI
PRZYKŁADY RÓŻNYCH ANALIZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
6.1. Dostęp do różnych analiz w przedsiębiorstwach

Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników
Załączniki

Aplikacja Analiza finansowa w Excelu została przygotowana dla sprawozdań sporządzanych do 2015 roku oraz dla sprawozdań sporządzanych od 2016 roku (nowelizacja ustawy o rachunkowości).

Fragment poradnika można pobrać z naszego bloga.

Płatności za poradnik dokonają Państwo przez system płatności internetowych:

Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com