Analiza wskaźnikowa

Podstawowe informacje o analizie wskaźnikowej Analiza płynności finansowej Analiza sprawności działania

Podstawowe informacje o analizie wskaźnikowej

Analiza płynności finansowej

Analiza sprawności działania

Zagadnienia: pojęcie analizy wskaźnikowej, podstawowe grupy wskaźników. Zagadnienia: pojęcie płynności finansowej, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik szybkiej płynności, wskaźnik płynności gotówkowej, kapitał pracujący brutto i netto, trzy poziomy kapitału pracującego. Zagadnienia: pojęcie sprawności działania przedsiębiorstwa, wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik rotacji należności i zobowiązań krótkoterminowych, cykl konwersji gotówki.
Analiza rentowności Analiza zadłużenia Wskaźniki rynku kapitałowego

Analiza rentowności

Analiza zadłużenia

Wskaźniki rynku kapitałowego

Zagadnienia: pojęcie analizy rentowności, wskaźnik rentowności sprzedaży brutto i netto, wskaźnik rentowności aktywów, wskaźnik rentowności kapitału własnego, okres zwrotu zainwestowanego kapitału własnego. Zagadnienia: pojęcie analizy zadłużenia, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Zagadnienia: wskaźnik zysku przypadający na jedną akcję, wskaźnik ceny rynkowej do zysku na akcję, wartość księgowa akcji, wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej, wskaźnik stopy zyskowności akcji, wskaźnik stopy dywidendy na jedną akcję, wskaźnik stopy wypłat dywidendy.