Załączniki

Bilans spółki „Jutrzenka” (w tys. zł)

Bilans spółki Jutrzenka (w tys. zł)
Bilans spółki Jutrzenka (w tys. zł)
Bilans spółki Jutrzenka (w tys. zł)
Bilans spółki Jutrzenka (w tys. zł)

Źródło: bilans spółki „Jutrzenka” za lata 2005-2006.

Rachunek zysków i strat spółki „Jutrzenka” (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat spółki

Źródło: rachunek zysków i strat spółki „Jutrzenka” za lata 2005-2006.

Informacje uzupełniające

Informacje uzupełniające spółki Jutrzenka

Źródło: informacje dodatkowe za lata 2005-2006 spółki „Jutrzenka”.

Powrót