Ekonomika przedsiębiorstw

Ekonomika przedsiębiorstw zawiera wiedzę z zakresu tworzenia działalności podmiotów gospodarczych, tematykę dotyczącą handlu zagranicznego, obrotu pieniężnego, zatrudnienia i płac. Przedstawiono również gospodarowanie zasobami majątkowymi jednostki gospodarczej, zarządzanie firmą, planowanie i organizację działalności jednostki gospodarczej.

Rozdział I. Podstawowe informacje
Rozdział II. Zaopatrzenie przedsiębiorstwa
Rozdział III. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa
Rozdział IV. Zbyt w przedsiębiorstwie
Rozdział V. Handel zagraniczny
Rozdział VI. Zatrudnienie i płace
Rozdział VII. Majątek przedsiębiorstwa
Rozdział VIII. Kapitał
Rozdział IX. Finanse przedsiębiorstwa
Rozdział X. Planowanie działalności
Rozdział XI. Analiza ekonomiczna
Rozdział XII. Organizacja i zarządzanie
Rozdział XIII. Literatura
Rozdział XIV. Przykładowe zadania