Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa

Produkcja Normowanie czynników produkcji Elementy procesu produkcyjnego

Produkcja

Normowanie czynników produkcji

Proces produkcyjny

Zagadnienia: produkcja, czynniki produkcji, rodzaje produkcji, typy produkcji. Zagadnienia: normowanie czynników produkcji, normowanie środków pracy, zdolność produkcyjna maszyn, normowanie pracy. Zagadnienia: proces produkcyjny, elementy procesu produkcyjnego.
Cykl produkcyjny Jakość produkcji

Cykl produkcyjny

Jakość produkcji

Zagadnienia: cykl produkcyjny, długość cyklu produkcyjnego. Zagadnienia: jakość wyrobu, czynniki wpływające na jakość, kontrola jakości produkcji, rodzaje kontroli, certyfikat jakości.