Cykl produkcyjny

Cykl produkcyjny – czas od momentu rozpoczęcia produkcji do momentu jej zakończenia.Moment rozpoczęcia produkcji zaczyna się w chwili wydania materiałów z magazynu, a moment zakończenia kończy się w sytuacji, kiedy do magazynu są przekazane wyroby gotowe.
Długość cyklu produkcyjnego zależy od wytwarzanego wyrobu, typu produkcji oraz od sposobu zorganizowania przebiegu produkcji.

Długość cyklu oblicza się następująco:
a) jeżeli produkcja jest zorganizowana w sposób szeregowy czyli wytwarzane wyroby są przekazywane z jednej technologicznej do drugiej po wykonaniu poprzedniej na wszystkich z danej serii to:

Tcp = Top * Pi

Tcp – czas trwania cyklu produkcyjnego (w h)
Top – suma czasu trwania poszczególnych operacji technologicznych
Pi – ilość wyrobów, które przypadają w danej serii

b) jeżeli produkcja jest zorganizowana w sposób równoległy czyli wytwarzane wyroby są przekazywane z jednej operacji do drugiej zaraz po wykonaniu poprzedniej na każdej z nich to:

Tcp = Top + Tn * (Pi – 1)

Tn – czas trwania najdłuższej operacji

Powrót