Jakość produkcji

Jakość wyrobu – posiada określone cechy użytkowe, które w jakimś stopniu produkt może zaspokoić oczekiwania nabywców. Jakość to także cechy danego produktu.

Zalicza się do tego:

 • sprawność funkcjonowania,
 • trwałość,
 • niezawodność funkcjonowania.

Czynniki wpływające na jakość:

 • jakość materiałów,
 • stan techniczny i nowoczesność maszyn i urządzeń,
 • kwalifikacje pracowników,
 • odpowiednia technologia wytwarzania.

Kontrola jakości produkcji – celem takiej kontroli jest niedopuszczenie do wytwarzania wadliwych
wyrobów czyli takich, których nie mają prawa trafić na rynek.

Rodzaje kontroli:

 • ze względu na przedmiot kontroli:
  – kontrola środków pracy,
  – kontrola przedmiotów pracy,
  – kontrola produkcji w toku i półfabrykatów,
  – kontrola wyrobów gotowych,
  – kontrola opakowań.
 • ze względu na czas przeprowadzania:
  – kontrola wstępna,
  – kontrola w trakcie wytwarzania wyrobów,
  – kontrola końcowa.
 • ze względu na zakres kontroli:
  – kontrola pełna, gdzie wszystkie wyroby są sprawdzane,
  – kontrola niepełna.
 • ze względu na miejsce przeprowadzenia:
  – kontrola u producenta,
  – kontrola u odbiorcy.

Certyfikat jakości – to świadectwo, które stwierdza że zdolność przedsiębiorstwa zapewnia odpowiedni poziom jakości dostarczanych wyrobów gotowych np. ISO 9000, ISO 9001 itp.

Powrót