Proces produkcyjny

Proces produkcyjny – zespół działań, które przebiegają w czasie i przestrzeni, w celu uzyskania wyrobów gotowych.

Elementy procesu produkcyjnego

Elementy procesu produkcyjnego

Proces składowania – występuje w przedsiębiorstwie, gdy nie zachodzi żadny inny proces (dotyczy czasu wolnego od pracy).
Proces technologiczny – polega na oddziaływaniu środkami pracy na przedmioty pracy i dokonywaniu w nich przemian fizycznych oraz chemicznych, co doprowadza do powstania wyrobów gotowych. Wyróżnia się tutaj:
– procesy naturalne – przemiany zachodzą bez udziału człowieka,
– procesy pracy – przemiany zachodzą przy udziale człowieka.
Proces transportu – przemieszczanie się w obrębie przedsiębiorstwa materiałów, surowców, półfabrykatów, produktów w toku oraz wyrobów gotowych.
Procesy pomocnicze – to suma procesu transportu, procesu składowania i kontroli przebiegu produkcji.

Powrót