Produkcja

Produkcja – działalność, która polega na przetwarzaniu przedmiotów pracy w wyroby gotowe.
Czynniki produkcji – opisane w temacie: Ogniwa cyklu gospodarczego.

Rodzaje produkcji:

 • wydobywcza – to pozyskiwanie surowców np. wydobycie węgla. Wydobyte surowce stanowią dla niektórych przedsiębiorstw wyroby gotowe,
 • przetwórcza – przetwarzanie surowców i materiałów w wyroby gotowe,
 • podstawowa – stanowi istotę działalności przedsiębiorstwa i obejmuje wyroby dla wytwarzania, których przedsiębiorstwo powstało np. w fabryce mebli meble,
 • pomocnicza – polega na wytwarzaniu materiałów lub narzędzi wykorzystywanych w produkcji podstawowej,
 • uboczna – polega na zagospodarowaniu odpadów użytecznych,
 • jednorodna – polega na wytwarzaniu wyrobów jednego rodzaju, asortyment jest wąski,
 • różnorodna – polega na wytwarzaniu wyrobów wielorodzajowych, asortyment jest szeroki,
 • kapitałochłonna – wymaga dużego zaangażowania środków pracy,
 • materiałochłonna – wytwarzane wyroby wymagają wysokiego zużycia materiałów np. w przemyśle mięsnym,
 • pracochłonna – wymaga dużego nakładu pracy pracowników,
 • krajowa – wytwarzane wyroby są przeznaczone do sprzedaży na terenie kraju,
 • eksportowa – wytwarzane wyroby są przeznaczone do sprzedaży poza teren kraju,
 • antyimportowa – polega na wytwarzaniu wyrobów dotychczas sprowadzanych z zagranicy.

Wyróżnia się następujące typy produkcji:

 • jednostkowa – polega na wytwarzaniu jednego lub niewielu takich samych wyrobów. Każdy następny wyrób różni się czymś od poprzedniego,
 • seryjna – polega na wytwarzaniu takich samych wyrobów przez określony czas. Im dłuższy czas wykonywania wyrobów jednorodnych, tym dłuższa seria. Dlatego wyróżnia się produkcję małoseryjną, średnioseryjną i wielkoseryjną,
 • masowa – jest to produkcja jednorodna, która polega na wytwarzaniu takich samych wyrobów.

Powrót