Finanse przedsiębiorstwa

Przychody i nakłady przedsiębiorstwa Koszty oraz kalkulacja kosztów

Przychody i nakłady przedsiębiorstwa

Koszty oraz kalkulacja kosztów

Zagadnienia: przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, rodzaje ponoszonych nakładów. Zagadnienia: koszty uzyskania przychodów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, cztery rodzaje układów kosztów, kalkulacja, rodzaje kalkulacji, metody kalkulacji.
Obniżka kosztów własnych Elementy wyniku finansowego

Obniżka kosztów własnych

Wynik finansowy w ekonomice przedsiębiorstw

Zagadnienia: obniżka kosztów, wskaźniki obniżki kosztów własnych, możliwości obniżenia kosztów. Zagadnienia: wynik finansowy, podział wyniku finansowego, ocena wyniku finansowego.