Handel zagraniczny

Podział handlu Ocena opłacalności wymiany międzynarodowej Transakcje w handlu zagranicznym

Podstawowe informacje o handlu

Ocena opłacalności wymiany międzynarodowej

Transakcje w handlu zagranicznym

Zagadnienia: handel, podział handlu, reeksport, powody wymiany międzynarodowej. Zagadnienia: wymiana międzynarodowa, wskaźnik terms of trade. Zagadnienia: transakcja, przebieg transakcji eksportowej, przebieg transakcji importowej.
Klasyfikacja kontraktów zagranicznych Dokumenty w handlu zagranicznym Polityka celna

Kontrakty zagraniczne

Dokumenty w handlu zagranicznym

Polityka celna

Zagadnienia: treść kontraktu zagranicznego, klasyfikacja kontraktów zagranicznych. Zagadnienia: podział dokumentów w handlu zagranicznym, polisa ubezpieczeniowa, franszyza, certyfikat asekuracyjny, nota kryjąca. Zagadnienia: cło, granica celna, rodzaje cła.