Kontrakty zagraniczne

W treści kontraktu zagranicznego podaje się:

  • nazwę, rodzaj, symbol towaru,
  • ilość towaru,
  • jakość towaru,
  • termin dostawy,
  • warunki dostawy,
  • warunki płatności,
  • cena łącznie z klauzulą transportową,
  • inne informacje formalno-prawne np. data.

Klasyfikacja kontraktów zagranicznych

Klasyfikacja kontraktów zagranicznych

Powrót