Transakcje w handlu zagranicznym

Transakcja – zbiór czynności i warunków, która umożliwia zakup lub sprzedaż produktów zagranicę.

Wyróżniamy następujące umowy w transakcjach:

 • umowy podstawowe – zawierane między eksporterem a importerem i odnoszą się do przedmiotu wymiany, którym może być towar, usługa, towar i usługa łącznie,
 • umowy pomocnicze – zawierane są z pośrednikami w transakcjach, którymi są najczęściej firmy przewozowe, ubezpieczeniowe, agencje reklamowe czy branki.

Przebieg transakcji eksportowej:

 • ustalenie opłacalności zawarcia transakcji,
 • przygotowanie i wysłanie ofert w celu znalezienia zagranicznego odbiorcy,
 • zawarcie umowy,
 • przygotowanie i wysłanie dostawy,
 • wystawienie i wysłanie faktury,
 • dokonanie rozliczenia po dokonaniu zapłaty.

Obowiązki eksportera:

 • uzyskanie zezwolenia na wywóz towaru,
 • wysyłka towaru do odbiorcy,
 • przygotowanie i opłacenie transportu,
 • ubezpieczenie towaru,
 • sporządzenie dokumentacji.

Przebieg transakcji importowej:

 • znalezienie potencjalnych dostawców przez wysłanie zapytań ofertowych,
 • analiza otrzymanych ofert – wybór dostawcy,
 • podpisanie kontraktu,
 • przyjęcie dostawy lub dokonanie odbioru,
 • zapłata zobowiązania za dostawę,
 • dokonanie rozliczenia transakcji.

Obowiązki importera:

 • zezwolenie na przywóz towaru, jeżeli jest wymagane,
 • zorganizowanie i opłacenie transportu, jeżeli jest to zawarte w kontrakcie,
 • ubezpieczenie dostawy, jeżeli wynika z umowy,
 • zlecenie bankowi dokonania zapłaty,
 • dokonanie formalności celnych i opłacenie cła.

Powrót