Literatura

1. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1, WSiP, Warszawa 2004.
2. Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, WSiP, Warszawa 1994.
3. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia. Część 1, WSiP, Warszawa 1997.
4. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia. Część 2, WSiP, Warszawa 1997.