Majątek przedsiębiorstwa

Majątek trwały Środki trwałe

Majątek

Środki trwałe

Zagadnienia: majątek przedsiębiorstwa, podział majątku trwałego, podział majątku obrotowego. Zagadnienia: wycena środków trwałych, rodzaje zużycia środków trwałych, amortyzacja środków trwałych, zasady amortyzacji, stawka amortyzacji, stopa amortyzacji, metody środków trwałych.
Inwestycje w przedsiębiorstwie Cykl obrotowy majątku w handlu

Inwestycje w przedsiębiorstwie

Majątek obrotowy

Zagadnienia: inwestycje, rodzaje inwestycji, ocena inwestycji, cykl inwestycyjny. Zagadnienia: majątek obrotowy, cykl obrotowy majątku.