Majątek obrotowy

Majątek obrotowy – obejmują składniki majątku przedsiębiorstwa, które zużywają się w okresie krótszym niż 1 rok. Ciągle zmienia formę i postać w jakiej występuje.

Cyk obrotowy majątku przedstawia się następująco:
a) w przemyśle

Cykl obrotowy majątku w przemyśle

P1 > P

Cykl obrotowy (rotacja) – przejście środków obrotowych z jednej formy do drugiej takiej samej.

b) w handlu

Cykl obrotowy majątku w handlu

P1 > P

Fazy, które występują w cyklu obrotowym:

 • zaopatrzenia – zamiana pieniędzy w surowce i materiały oraz trwa przez cały okres w magazynie w formie zapasów,
 • produkcji – obejmuje cały proces wytwarzania wyrobów gotowych czyli trwa od momentu przekazania materiałów do produkcji do momentu przekazania wyrobów do magazynu,
 • zbytu – obejmuje przekazanie dostawy odbiorcom a kończy się w momencie otrzymania należności za dostawę.

Do oceny rotacji wykorzystuje się następujące wskaźniki:
a) wskaźnik rotacji w razach – określa ile razy w danym okresie środki obrotowe dokonują pełnego obrotu,

Wrr = O / Z

O – wartość sprzedaży (obrót)
Z – zapas przeciętny majątku obrotowego zaangażowanego w produkcję

b) wskaźnik rotacji w dniach – określa ile dni trwa jeden pełny obrót składnikami majątku obrotowego,

Wrd – (Z * T) / O

T – czas wrażony w dniach w danym okresie

c) wskaźnik zaangażowania środków – określa ile złotych majątku obrotowego należy zaangażować dla osiągnięcia 1 złotówki wartości sprzedaży.

Wza = Z /O = 1 / Wrr

Przyspieszenie rotacji w poszczególnych fazach:

 • faza zaopatrzenia:
  – zmniejszenie ilości gromadzonych zapasów materiałowych do niezbędnego minimum,
  – zwiększenie częstotliwości dostaw,
  – likwidacja zapasów nieprawidłowych,
 • faza produkcji:
  – stosowanie nowoczesnych metod i technik wytwarzania,
  – właściwa organizacja pracy,
  – efektywne wykorzystanie czasu pracy,
  – wzrost kwalifikacji pracy i wydajności pracy,
  – właściwe zorganizowanie przebiegu produkcji,
 • faza zbytu:
  – sprawne i terminowe przygotowanie czy przekazywanie dostawy,
  – zastosowanie wobec odbiorców korzystnej dla dostawcy formy płatności,
  – współpraca z wypłacalnymi odbiorcami.

Korzyści z przyspieszenia rotacji:

 • możliwość osiągnięcia wyższej wartości sprzedaży przy stałych zaangażowanych składników majątku obrotowego,
 • możliwość osiągnięcia zamierzonej wartości sprzedaży przy mniejszym zaangażowaniu składników majątkowych,
 • możliwość zainwestowania uwolnionych środków pieniężnych,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał finansujący działalność bieżącą (obrotową).

Powrót