Organizacja i zarządzanie

Organizacja Zasady organizacji pracy

Organizacja

Zasady organizacji pracy

Zagadnienia: organizacja, znaczenia organizacji, systemy struktur organizacyjnych. Zagadnienia: rodzaje zasad organizacji pracy.
Cykl organizacyjny Zarządzanie i kierowanie oraz style kierowania pracownikami

Cykl organizacyjny

Zarządzanie i kierowanie oraz style kierowania pracownikami

Zagadnienia: cykl organizacyjny, etapy cyklu organizacyjnego, zasady cyklu organizacyjnego. Zagadnienia: zarządzanie, kierowanie, funkcje kierownicze, style kierownicze, rachunek ekonomiczne, style kierowania pracownikami.