Zasady organizacji pracy

Wyróżniamy następujące zasady organizacji pracy:

 • zasada racjonalnego gospodarowania – polega na dążeniu do minimalizacji nakładów lub maksymalizacji efektów.
  Minimalizacja nakładów – działanie, które polega na osiąganiu zamierzonego efektu przy zużyciu jak najmniejszych kosztów. Granicą minimalizacji jest jakoś osiąganego efektu.
  Maksymalizacja efektów – działanie, którego celem jest takie wykorzystanie środków, aby osiągnięty efekt był jak najwyższy. Granicą maksymalizacji jest poziom wykorzystywania dostępnych środków.
 • zasada podziału pracy – polega na podzieleniu określonego zadania na prostsze czynności i przydzieleniu ich odpowiednim wykonawcom.
 • zasada koncentracji pracy – polega na skupianiu takich samych lub podobnych czynności w jednej komórce organizacyjnej.
 • zasada kooperacji pracy – polega na współpracy między komórkami w obrębie danej organizacji, a także na współpracy między organizacjami.
 • zasada indywidualności pracy – odnosi się do różnicowania pracy i stwierdza, że przydzielana pracownikom praca nie może być przypadkowa, musi być zgodna z ich kwalifikacjami itp.
 • zasada ciągłości pracy – stwierdza, że praca powinna się odbywać bez żadnych zbędnych przerw i przestojów.
 • zasada rytmiczności pracy – praca powinna być wykonywana stale z jednakowym natężeniem.
 • zasada intensywności pracy – praca powinna być tak wykonywana, aby uzyskiwać coraz wyższe jej efekty (wzrost wydajności pracy).

Powrót