Zasady organizacji pracy

Wyróżniamy następujące zasady organizacji pracy:

a) zasada racjonalnego gospodarowania – polega na dążeniu do minimalizacji nakładów lub maksymalizacji efektów.
Minimalizacja nakładów – działanie, które polega na osiąganiu zamierzonego efektu przy zużyciu jak najmniejszych kosztów. Granicą minimalizacji jest jakoś osiąganego efektu.
Maksymalizacja efektów – działanie, którego celem jest takie wykorzystanie środków, aby osiągnięty efekt był jak najwyższy. Granicą maksymalizacji jest poziom wykorzystywania dostępnych środków.
b) zasada podziału pracy – polega na podzieleniu określonego zadania na prostsze czynności i przydzieleniu ich odpowiednim wykonawcom.
c) zasada koncentracji pracy – polega na skupianiu takich samych lub podobnych czynności w jednej komórce organizacyjnej.
d) zasada kooperacji pracy – polega na współpracy między komórkami w obrębie danej organizacji, a także na współpracy między organizacjami.
e) zasada indywidualności pracy – odnosi się do różnicowania pracy i stwierdza, że przydzielana pracownikom praca nie może być przypadkowa, musi być zgodna z ich kwalifikacjami itp.
f) zasada ciągłości pracy – stwierdza, że praca powinna się odbywać bez żadnych zbędnych przerw i przestojów.
g) zasada rytmiczności pracy – praca powinna być wykonywana stale z jednakowym natężeniem.
h) zasada intensywności pracy – praca powinna być tak wykonywana, aby uzyskiwać coraz wyższe jej efekty (wzrost wydajności pracy).

Powrót