Biznesplan

Biznesplan – plan przedsięwzięcia dochodowego czyli plan przedsiębiorstwa w celu uzyskania zysku i osiągnięcia określonego poziomu rentowności.

Wprowadzenie do biznesplanu składa się z trzech części:

 • pierwsza część zawiera:
  – opis przedsiębiorstwa,
  – informację o działalności przedsiębiorstwa,
  – prezentację otoczenia rynku,
  – opis charakterystyki zarządu i stosunków własnościowych przedsiębiorstwa,
 • druga część zawiera:
  – opis procesu produkcji oraz organizację handlu,
  – opis zatrudnienia pracowników,
  – opis planu rozwoju firmy,
  – opis oceny finansów i ich prognoza,
 • trzecia część zawiera:
  – załączniki uzupełniające informacje.

Cechy biznesplanu stanowią fundament jego opracowania. Zalicza się tutaj: cechę celowości, konkretności, zwięzłości, przejrzystości, kompleksowości, funkcjonalności, realności, użyteczności, elastyczności.

Wyróżniamy następujące cele biznesplanu:

 • strategiczne – cele długoterminowe o charakterze rozwojowym,
 • taktyczne – cele średnioterminowe związane z metodami działań,
 • operacyjne – cele krótkoterminowe dotyczące działań organizacyjnych i gospodarczych.

Zakres biznesplanu odnosi się do czasu, podmiotu i przedmiotu.

Powrót