Ogniwa cyklu gospodarczego

Produkcja – działalność w wyniku, której uzyskuje się nowe dobra.

Ze względu na miejsce powstawania nowych dóbr wyróżnia się produkcję:

  • przemysłową – polega na wydobywaniu dóbr wolnych i przekształcaniu ich w dobra ekonomiczne,
  • budowlaną – polega na wznoszeniu nowych obiektów np. mostów,
  • rolną – polega na uprawie roślin i hodowli zwierząt,
  • leśną – polega na pozyskiwaniu drewna, zwierząt leśnych, owoców leśnych.

Czynniki produkcji:

  • środki pracy – za pomocą czego wytwarzane są nowe dobra, są to maszyny, urządzenia itp.,
  • przedmioty pracy – z czego wytwarzane są nowe dobra, są to surowce i materiału,
  • praca, siła robocza – fizyczne i umysłowe umiejętności człowieka niezbędne do wykonania pracy,
  • organizacja pracy – połączenie trzech wyżej wymienionych czynników oraz ich właściwy dobór.

Konsumpcja – korzystanie z dóbr dla zaspokojenia głównie własnych potrzeb.

Obrót towarowy – polega na zakupie nowych wyrobów, produktów oraz na sprzedaży ich konsumentom. Głównie zajmuje się tym handel.

Powrót