Zadania z ekonomiki przedsiębiorstw dotyczące podstawowych zagadnień

Zadanie nr 1
Dokonać klasyfikacji podanych działań i czynności na te, które zaspokajają potrzeby podstawowe oraz te, które zaspokajają potrzeby wyższego rzędu:
nabycie mieszkania, korzystanie z biblioteki, zakup płaszcza, uprawa warzyw na własne potrzeby, oglądanie meczu piłkarskiego w telewizji, zakup biletu do opery, wizyta u kosmetyczki, zapłata za centralne ogrzewanie mieszkania.

Rozwiązanie:

ep (26)

Zadanie nr 2
Dokonać klasyfikacji podanych dóbr i zaliczyć je do dóbr wolnych albo do dóbr ekonomicznych:
woda źródlana, mąka, deski, odzież, powietrze, gaz opałowy, gaz ziemny, jagody w lesie, meble, skóry surowe owcze.

Rozwiązanie:

ep (27)

Zadanie nr 3
Podane wyroby podzielić w zależności od ich przeznaczenia:
dywany, koncentraty spożywcze, wagony, kwas siarkowy, ubrania męskie, książki, ruda żelaza, blacha miedziana, kosmetyki.

Rozwiązanie:

ep (28)

Zadanie nr 4
Wymienione jednostki gospodarcze zakwalifikować do jednostek wytwarzających dobra i świadczących usługi:
fabryka koncentratów spożywczych , Telewizja Polska S.A., PZU, oczyszczanie ścieków, kopalnia węgla, punkt krawiecki, zakłady odzieżowe, młyn zbożowy.

Rozwiązanie:

ep (29)

Zadanie nr 5
Określić, które z wymienionych cech przedsiębiorstwa są odzwierciedleniem określonych rodzajów odrębności:
1. wydzielenie majątku, którym firma dysponuje samodzielnie dla wykonania określonych zadań,
2. określenie nazwy i siedziby przedsiębiorstwa,
3. określonym terenem zajmowanym przez jednostkę gospodarczą są obszary położone w różnych województwach,
4. firma posiada osobowość prawną,
5. maszyny produkcyjne i budynki zajmują wydzielony obszar,
6. przedsiębiorstwo pokrywa swoje wydatki środkami uzyskanymi ze sprzedaży wyrobów i usług,
7. ustalenie rodzaju działalności systemu zarządzania i struktury,
8. dyrektor zarządza firmą i reprezentują ją na zewnątrz.

Rozwiązanie:

Odrębność ekonomiczna: 1,6
Odrębność organizacyjna: 2,7
Odrębność terytorialna: 3,5
Odrębność prawna: 4,8

Powrót