Zaopatrzenie przedsiębiorstwa

Materiały Normowanie zużycia materiałów Zapasy materiałowe

Materiały

Normowanie zużycia materiałów

Zapasy materiałowe

Zagadnienia: surowiec, materiał, klasyfikacja materiałów, zapas początkowy, zapas końcowy, zapotrzebowanie na materiały. Zagadnienia: normowanie zużycia materiałów, rodzaje norm zużycia, metody ustalania norm. Zagadnienia: zapas materiałowy, rodzaje zapasów, grupy zapasów, zapas prawidłowy, zapas nieprawidłowy.