Materiały

Surowiec – dobro wolne, wykorzystywane w takiej postaci w jakiej występuje.
Materiał – przetworzony surowiec przeznaczony do produkcji.

Klasyfikacja materiałów:

 • a) bezpośrednie:
  – podstawowe – wchodzą w skład wyrobu np. w piekarni mąka,
  – pomocnicze – są niezbędne do wykonania wyrobu, ale nie stanowią jego istoty np. farby, lakiery,
 • b) pośrednie:
  – paliwo – np. benzyna,
  – części zamienne maszyn i urządzeń – wszystkie części, które zużywają się w określonym czasie i podlegające wymianie np. śruby,
  – opakowania – np. karton,
  – inne materiały – materiały biurowe oraz odpady użyteczne materiałów podstawowych.

Zapotrzebowanie na materiały uzależniona jest od:
– wielkości zużycia w danym okresie,
– zapasów jakimi przedsiębiorstwo dysponuje na początek i koniec okresu.

Zapas początkowy można wyznaczyć tak:

Zp = Zb – Zu + Do

Zb – zapas bieżący w dniu, w którym dokonuje się obliczenia zapasu początkowego
Zu – zużycie materiału do końca bieżącego okresu
Do – przewidywane dostawy materiału do końca bieżącego okresu

Zapas końcowy wyznacza się następująco:

Zk = (Zu * Rz) / T lub Zk = Zudz * Rz

Rz – rotacja zapasów materiałów w dniach, czyli w ciągu ilu dni przedsiębiorstwo zużywa przeciętny zapas materiałowy
T – liczba dni w danym okresie (dla m-ca 30 dni, dla kwartału 90 dni, dla roku 360 dni)
Zudz – dzienne zużycie materiału

Zapotrzebowanie na materiały wyznaczamy w następujący sposób:

Za = Zu + Zk – Zp

Przedsiębiorstwo zakupuje tyle materiałów ile wynosi zapotrzebowanie tylko wtedy, gdy Zak = Za. Zapotrzebowanie kupna na materiały będzie mniejszy od zapotrzebowania o produkcje własną tego materiału.

Zak = Za – Pi

Wybór dostawcy uzależniony jest od wielu czynników m.in.:

 • cena i koszt towaru,
 • odległość od dostawcy,
 • terminowość dostaw,
 • wiarygodność i solidarność dostawcy,
 • sposób składania zamówienia i czas realizacji zamówienia.

Powrót