Zatrudnienie i płace

Rynek pracy i polityka kadrowa Płynność kadr

Rynek pracy i polityka kadrowa

Płynność kadr

Zagadnienia: rynek pracy, popyta na pracę, podaż pracy, rodzaje rynków, polityka kadrowa, przyjmowanie pracowników, zwalnianie pracowników. Zagadnienia: płynność kadr, rodzaje płynności kadr, wskaźniki płynności kadr.
Wydajność pracy Płace

Wydajność pracy

Płace

Zagadnienia: wydajność, mierniki wydajności pracy. Zagadnienia: płaca, funkcje płac, tabela płac, rozpiętość tabeli, czasowy system płac, akordowy system płac, prowizyjny system płac.