Zbyt

Zbyt – jest ostatnią funkcją przedsiębiorstwa przemysłowego i umożliwia przekazanie wytworzonych wyrobów gotowych z produkcji do obrotu towarowego lub bezpośrednio do konsumenta.

Zbyt spełnia następujące zadania, do których należy:

  • analiza rynku zbytu,
  • wybór formy zbytu,
  • ustalenie formy dostaw,
  • wystawianie faktur,
  • przyjmowanie i załatwienie reklamacji odbiorców.

Analiza rynku – jej celem jest poznanie zapotrzebowania na wytwarzane produkty (bada się w ten sposób popyt), a także dostępnej ilości takich produktów na rynku (w tym przypadku badanie podaży).

Metody badania rynku:
a) analiza bezpośrednia – informacje o popycie pochodzą bezpośrednio od odbiorców. Kolejno będzie to wyglądało tak: przeprowadzanie ankiet, organizowanie spotkań i wywiadów z konsumentami, sprzedaż wyrobów w sklepach firmowych, prowadzenie sprzedaży osobistej, udział przedsiębiorstwa w targach czy pokazach,
b) analiza pośrednia – informacje o popycie pochodzą ze źródeł własnych producenta, który prowadzi ewidencję wielkości produkcji, ewidencję sprzedaży i posiadanych zapasów wyrobów gotowych. Analizę taką przeprowadza się za pomocą obliczenia odpowiednich wskaźników

– Wskaźnik w stosunku popytu do podaży:

Wp/pd = (S *100%) / Pi

Jeżeli wskaźnik jest większy od 100 % i obliczony dla kilku okresów rośnie to oznacza, że popyt jest wyższy od podaży i wzrasta.

– Wskaźnik podaży – to stosunek przyrostu zapasów wyrobów gotowych do przyrostu sprzedaży

Wpd – ?Zwg / ?S

Jeżeli wskaźnik rośnie to popyt spada i odwrotnie.

– Wskaźnik dynamiki zapasów wyrobów gotowych:

Wz = (Z1 * 100%) / Z0

Z1 – wielkość zapasów wyrobów gotowych w okresie badanym
Z0 – wielkość zapasów wyrobów gotowych w okresie poprzednim

Jeżeli wskaźnik rośnie i jest większy od 100 % to popyt spada.

– Wskaźnik rotacji zapasów dniach

Wrd = (Zpc * T) /S

Wrd – wskaźnik rotacji zapasów w dniach, określa w ciągu ilu dni zgromadzony przeciętny zapas zostaje sprzedany
Zpc – zapas przeciętny wyrobów gotowych w danym okresie
T – czas wyrażony w danym okresie
S – wielkość sprzedaży

Rodzaje zbytu:

  • bezpośredni – producent sam w całości tworzy ofertę rynkową i sprzedaje wyroby gotowe w sklepach firmowych lub w formie sprzedaży osobistej. Zaletą takiej formy jest niska cena, bo producent sprzedaje produkt po kosztach powiększonych o zamierzony zysk oraz krótka droga i czas docierania produktu na rynek. Natomiast wadą jest wąski rynek zbytu,
  • pośredni – w dystrybucji uczestniczą pośrednicy, którzy współtworzą ofertę rynkową. Pośrednikami są najczęściej hurtownicy i detaliści. Zaletą takiej formy jest szerszy rynek zbytu, przez co wielkość produkcji rośnie. Natomiast wadą jest wzrost ceny produktu, ponieważ każdy z pośredników dolicza swoją marżę i w ten sposób wydłuża się droga i czas przekazania produktu na rynek.

Kanał dystrybucji – droga docieranie produktu na rynek. Zależy od ilości pośredników.

Powrót