Literatura

1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2000.
2. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1997.
3. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.
4. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006.
5. Dynus M., Prewysz-Kwinto P., Matematyka finansowa, TNOiK, Toruń 2005.
6. Kotowska B., Uziębło A., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, WSB, Poznań-Gdańsk 2006.
7. Krajewski M., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk 2006.
8. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
9. Wermut J., Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji, ODDK, Gdańsk 1995.
10. http://www.analizyontime.pl/?sub=8&page=dzwignie z dnia 14 lutego 2012 r.
11. http://www.goldfinance.pl/slownik-terminow-finansowych/d/dzwignia-finansowa.html z dnia 14 lutego 2012 r.
12. http://isc.infor.pl/slownik-pojec/haslo,100974.html z dnia 13 lutego 2012 r.
13. http://isc.infor.pl/slownik-pojec/haslo,101095.html z dnia 13 lutego 2012 r.
14. http://www.mba.edu.pl/Mis/Prog.htm z dnia 14 lutego 2012 r.
15. http://mfiles.pl/pl/index.php/NPVR z dnia 13 lutego 2012 r.