Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Dźwignia operacyjna Graniczny poziom zysku operacyjnego (dźwigni finansowej) Zakres działania dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej

Dźwignia operacyjna

Dźwignia finansowa

Dźwignia połączona

Zagadnienia: pojęcie dźwigni operacyjnej, stopień dźwigni operacyjnej, wzory na dźwignię operacyjną, dodatki i ujemny efekt dźwigni operacyjnej. Zagadnienia: pojęcie dźwigni finansowej, stopień dźwigni finansowej, wzory na obliczenie wskaźników ROE i EPS, dodatni i ujemny efekt dźwigni finansowej, graniczny poziom zysku operacyjnego, graniczny punkt zysku operacyjnego, efekt tarczy podatkowej. Zagadnienia: pojęcie dźwigni połączonej, stopień dźwigni połączonej.