Pisanie prac

Oferujemy Państwu zdalne pisanie artykułów, prac zaliczeniowych z takich dziedzin jak: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, analiza finansowa przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw.
Przeprowadzamy również: analizę finansową przedsiębiorstwa, w tym analizę kosztów i przychodów, analizę bilansu, analizę rachunku zysków i strat, analizę cash flow, analizę wskaźnikowa itp.

Nazwa Cena brutto Jednostka
Artykuł 4 zł 1000 znaków (ze spacjami)
Redagowanie, edytowanie, przepisywanie pracy zaliczeniowej, dyplomowej 8 zł strona A4
Przepisywanie maszynopisów i rękopisów 12 zł strona A4
Pisanie prac 100 – 200 zł do 10 stron A4
indywidualnie powyżej 10 stron A4

Strona A4 to:
– czcionka Times New Roman,
– rozmiar 12;
– interlinia 1,5,
– brak odstępów między akapitami.
Wytyczne dotyczące pisania prac zaliczeniowych ustalane są indywidualnie z każdym zamawiającym. W przypadku większych zleceń udzielamy rabatu, który jest ustalany indywidualnie z klientem. Masz dodatkowe wymagania, poproś o wycenę i oczekuj naszej odpowiedzi.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.