Podstawy rachunkowości

Prezentowane opracowanie obejmuje podstawy rachunkowości. Przeznaczona jest dla osób studiujących przedmiot rachunkowości po raz pierwszy, które mogą napotkać trudności spowodowane brakiem podręczników. Zagadnienia zostały przedstawione w 9 rozdziałach:

Rozdział I. Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej
Rozdział II. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
Rozdział III. Operacje gospodarcze
Rozdział IV. Konto księgowe
Rozdział V. Dzielenie i łączenie kont
Rozdział VI. Wynik finansowy
Rozdział VII. Zasady prowadzenia rachunkowości
Rozdział VIII. Literatura
Rozdział IX. Przykładowe zadania

Zagadnienia te zawierają aspekt teoretyczny oraz praktyczny. Pomocne w przyswajaniu tajników wiedzy o rachunkowości powinny być również przykładowe zadania.