Dzielenie i łączenie kont

 Poziomy i pionowy podział konta  Pionowy podział konta 860 "Wynik finansowy" - funkcjonowanie kont wynikowych

Poziomy i pionowy podział konta

Pionowy podział konta 860 „Wynik finansowy” – funkcjonowanie kont wynikowych

Zagadnienia: poziomy podział konta, pionowy podział konta. Zagadnienia: przychody i zyski, koszty i straty, osiągnięty wynik finansowy, podatek dochodowy, schemat ewidencji kont wynikowych.
 Pionowy podział konta 011 "Środki trwałe" oraz funkcjonowanie konta 071 "Umorzenie środków trwałych"  Łączenie kont

Pionowy podział konta 011 „Środki trwałe” oraz funkcjonowanie konta 071 „Umorzenie środków trwałych”

Łączenie kont

Zagadnienia: środki trwałe, umorzenie, amortyzacja. Zagadnienia: łączenie kont, łączenie netto, łączenie brutto.