Dzielenie i łączenie kont

Poziomy i pionowy podział konta

Pionowy podział konta 860 „Wynik finansowy” – funkcjonowanie kont wynikowych

Zagadnienia: poziomy podział konta, pionowy podział konta. Zagadnienia: przychody i zyski, koszty i straty, osiągnięty wynik finansowy, podatek dochodowy, schemat ewidencji kont wynikowych.

Pionowy podział konta 011 „Środki trwałe” oraz funkcjonowanie konta 071 „Umorzenie środków trwałych”

Łączenie kont

Zagadnienia: środki trwałe, umorzenie, amortyzacja. Zagadnienia: łączenie kont, łączenie netto, łączenie brutto.