Konto księgowe

 Istota, formy i elementy konta  Otwieranie i funkcjonowanie kont bilansowych

Istota, formy i elementy konta

Otwieranie i funkcjonowanie kont bilansowych

Zagadnienia: konto, podstawowe formy konta, elementy konta, obrót konta, saldo konta. Zagadnienia: konta bilansowe, otwarcie konta, zadania kont bilansowych, konta aktywów, konta pasywów.
 Zasada podwójnego zapisu  Zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych

Zasada podwójnego zapisu

Zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych

Zagadnienia: funkcjonowanie zasady podwójnego zapisu. Zagadnienia: zestawienie obrotów i sald, zamknięcie konta teowego, dwie odmiany storna.