Literatura

 1. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, WSB, Poznań 1999.
 2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 3. Dyduch A., Sawicka J., Stronczek A., Rachunkowość finansowa – wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2003.
 5. Gos W., Vademecum samodzielnego księgowego, PAR, Warszawa 2008.
 6. Kiziukiewicz T., Rachunkowość nie tylko dla księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 7. Kuzior A., Rówińska M., Podstawy rachunkowości, Marina, Wrocław 2008.
 8. Messner Z., Podstawy rachunkowości, WAE, Katowice 2003.
 9. Messner Z., Pfaff J., Podstawy rachunkowości finansowej, SKwP, Warszawa 2010.
 10. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007.
 11. Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa 2005.
 12. Nastaj W., Podstawy rachunkowości finansowej. Wyd. 2, WSTiH, Gdańsk 2009.
 13. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości tom 1. Wyd. 7, Difin, Warszawa 2009.
 14. Sawicki K., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
 15. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2002.
 16. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości. Wyd. 3, TNOiK, Toruń 2008.
 17. http://mfiles.pl/pl/index.php/Metody_poprawiania_błędów_w_dowodach_księgowych z dnia 6 marca 2012 roku
 18. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dowód_księgowy z dnia 6 marca 2012 roku.
 19. http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty_rodzajowe z dnia 7 marca 2012 roku.
 20. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynik_finansowy z dnia 6 marca 2012 roku.