Wynik finansowy

 Wynik działalności gospodarczej  Wynik netto

Wynik działalności gospodarczej

Wynik netto

Zagadnienia: przychody, klasyfikacja przychodów z działalności gospodarczej, koszty, klasyfikacja kosztów, koszty bezpośrednio związane z działalnością operacyjną, koszty bezpośrednie, koszt własny sprzedaży. Zagadnienia: wynik finansowy w jednostce handlowej, usługowej i wytwórczej.