Zasady prowadzenia rachunkowości

 Zakres rachunkowości oraz opis przyjętych zasad rachunkowości  Prowadzenie ksiąg rachunkowych  Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja

Zakres rachunkowości oraz opis przyjętych zasad rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja

Zagadnienia: zakres rachunkowości, plan kont, zakładowy plan kont. Zagadnienia: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, wykaz składników aktywów i pasywów. Zagadnienia: wycena aktywów i pasywów, inwentaryzacja, terminy inwentaryzacji, rozliczenie niedoborów.