Rachunek kosztów

Rachunek kosztów odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. Przedstawione rozdziały z tej dziedziny pozwolą lepiej zrozumieć miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów to przede wszystkim  źródło informacji ekonomicznej  na potrzeby zarządzania jednostkami gospodarczymi.

Rozdział I. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów
Rozdział II. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów
Rozdział III. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej
Rozdział IV. Klasyfikacja kosztów i przychodów
Rozdział V. Analiza kosztów
Rozdział VI. Metody kalkulacji kosztów
Rozdział VII. Rachunek kosztów działań
Rozdział VIII. Literatura