Klasyfikacja kosztów i przychodów

Koszty a pojęcia bliskoznaczne Klasyfikacja kosztów w ujęciu rachunkowości finansowej

Koszty a pojęcia bliskoznaczne

Kryterium kosztów dla celów rachunkowości finansowej

Zagadnienia: koszt, cechy charakterystyczne kosztów, nakład, rodzaje nakładów, strata nadzwyczajna, wydatek. Zagadnienia: układ rodzajowy kosztów, układ funkcjonalny kosztów, układ kalkulacyjny kosztów, jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu.
Kryterium kosztów dla celów rachunkowości zarządczej Kryterium klasyfikacyjne przychodów

Kryterium kosztów dla celów rachunkowości zarządczej

Kryterium klasyfikacyjne przychodów

Zagadnienia: klasyfikacja kosztów, koszt całkowity, koszt zmienny, koszt stały, koszt mieszany, kryteria klasyfikacji kosztów. Zagadnienia: przychód, wpływ środków pieniężnych, podział przychodów, kryterium klasyfikacyjne przychodów dla celów rachunkowości zarządczej.