Klasyfikacja kosztów i przychodów

Koszty a pojęcia bliskoznaczne

Kryterium kosztów dla celów rachunkowości finansowej

Zagadnienia: koszt, cechy charakterystyczne kosztów, nakład, rodzaje nakładów, strata nadzwyczajna, wydatek. Zagadnienia: układ rodzajowy kosztów, układ funkcjonalny kosztów, układ kalkulacyjny kosztów, jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu.

Kryterium kosztów dla celów rachunkowości zarządczej

Kryterium klasyfikacyjne przychodów

Zagadnienia: klasyfikacja kosztów, koszt całkowity, koszt zmienny, koszt stały, koszt mieszany, kryteria klasyfikacji kosztów. Zagadnienia: przychód, wpływ środków pieniężnych, podział przychodów, kryterium klasyfikacyjne przychodów dla celów rachunkowości zarządczej.