Funkcje i zadania rachunku kosztów

Rachunek kosztów – inaczej rachunek nośników kosztów, rachunek kosztów i przychodów, a czasami także jest określany jako rachunek kosztów i wyników.
Rachunek kosztów jest to ogół czynności zmierzających do właściwego przydzielenia kosztów na produkowane wyroby by móc ustalić jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu. Rachunek kosztów pozwala odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:
1. Ile kosztuje wytworzenie wyrobu?
2. Ile można zarobić lub stracić sprzedając określony wyrób?

Funkcje rachunku kosztów przedstawia poniższa tabela.

Funkcje rachunku kosztów
Funkcje rachunku kosztów

Źródło: opracowanie własne.

Zadania rachunku kosztów ukazane zostały w stosunku do rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, co przedstawia poniższa tabela:

Zadania rachunku kosztów

Źródło: opracowanie własne.

Aby rachunek kosztów mógł spełniać postawione przed nim zadania, musi być odpowiednio zorganizowany oraz dostosowany do potrzeb i warunków danej jednostki gospodarczej. Do ogólnych warunków należą:

  • wiarygodność i jednorodność przedstawianych danych, pozwalająca na porównywanie ich do założeń planu,
  • kompletność danych, dotyczących np. zużycia materiałów, płac, braków,
  • jak najszybsze dostarczanie danych liczbowych, tak aby można było na ich podstawie podejmować decyzje,
  • ścisłe powiązanie danych płynących z rachunku kosztów z pozostałymi funkcjami jednostki gospodarczej takimi jak: planowanie, organizacja i ewidencja produkcji, zaopatrzenie, zatrudnienie.

Powrót