Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa prezentuje zasady ewidencji stosowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedstawiliśmy tutaj w formie opisowej rozwiązania księgowe w powiązaniu z obowiązującymi przepisami systemu finansowego oraz zilustrowano je odpowiednimi schematami księgowań. Zagadnienia zostały przedstawione w 15 rozdziałach:

Rozdział I. Obrót materiałowy
Rozdział II. Środki pieniężne i krótkoterminowe
Rozdział III. Rozrachunki
Rozdział IV. Aktywa trwałe
Rozdział V. Koszty
Rozdział VI. Kalkulacja kosztów
Rozdział VII. Sprzedaż produktów
Rozdział VIII. Obrót towarowy (handel)
Rozdział IX. Inwentaryzacja
Rozdział X. Przychody, koszty, straty i zyski przedsiębiorstwa
Rozdział XI. Fundusze
Rozdział XII. Wynik finansowy
Rozdział XIII. Plan kont
Rozdział XIV. Literatura
Rozdział XV. Przykładowe zadania