Koszty

 Pojęcie kosztu, wydatku i klasyfikacja kosztów  Koszty rodzajowe  Układ funkcjonalny kosztów - zespół 5

Pojęcie kosztu, wydatku i klasyfikacja kosztów

Koszty rodzajowe

Układ funkcjonalny kosztów – zespół 5

Zagadnienia: koszt, wydatek, klasyfikacja kosztów. Zagadnienia: ewidencja amortyzacji, ewidencja zużycia materiałów i energii, ewidencja usług obcych, ewidencja podatków i opłat, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja ubezpieczeń społecznych, ewidencja pozostałych kosztów rodzajowych. Zagadnienia: konto produkcja podstawowa, konto koszty hurtu, konto koszty detalu, konto koszty wydziałowe, konto koszty sprzedaży, konto produkcja pomocnicza, konto koszty zarządu.
 Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym  Ewidencja kosztów w zespole 4 i 5  Ewidencja kosztów zespołu 7

Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym

Ewidencja kosztów w zespole 4 i 5

Ewidencja kosztów zespołu 7

Zagadnienia: przykłady. Zagadnienia: ewidencja w zespole 4 i 5. Zagadnienia: konto koszty finansowe, konto pozostałe koszty operacyjne.
 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zagadnienia: ewidencja RMK czynnych i biernych.