Literatura

1. Gabrusewicz W., Rachunkowość finansowa. Część II, SKwP, Warszawa 2008.
2. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2003.
3. Gos W., Vademecum samodzielnego księgowego, PAR, Warszawa 2008.
4. Grygutis K., Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, WSFiZ, Białystok 2008.
5. Kuzior A., Rówińska M., Rachunkowość finansowa, Marina, Wrocław 2006.
6. Szczypa P., Rachunkowość finansowa. Wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2010.
7. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (Dz. U. nr 121, poz. 591).