Obrót towarowy (handel)

 Ceny i marże  Zakup towarów w hurcie  Sprzedaż towarów w hurcie

Ceny i marże

Zakup towarów w hurcie

Sprzedaż towarów w hurcie

Zagadnienia: wykres, stawki VAT, przykład. Zagadnienia: konto rozliczenie zakupu towarów, konto towary w hurcie, konto odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie, ewidencja zakupu towarów w hurcie. Zagadnienia: konto sprzedaż hurtowa towarów, konto wartość sprzedanych towarów w hurcie według cen zakupu, ewidencja sprzedanych towarów w hurcie.
 Reklamacje  Aktualizacja wartości towarów  Zakup towarów w detalu

Reklamacje

Aktualizacja wartości towarów

Zakup towarów w detalu

Zagadnienia: reklamacje przed zapłatą, reklamacje po zapłacie. Zagadnienia: ewidencja aktualizacji wartości towarów. Zagadnienia: konto rozliczenie zakupu towarów, konto towary w detalu, konto marża i VAT, ewidencja zakupu towarów w detalu.
 Sprzedaż towarów w detalu  Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów  Koszty w handlu

Sprzedaż towarów w detalu

Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów

Koszty w handlu

Zagadnienia: konto sprzedaż detaliczna towarów, konto wartość sprzedanych towarów w detalu według cen zakupu, ewidencja sprzedanych towarów w detalu. Zagadnienia: ewidencja WNT i WDT, ewidencja importu towarów. Zagadnienia: ewidencja kosztów w handlu.