Rozrachunki

 Istota i klasyfikacja rozrachunków oraz konto 200  Windykacja należności  Rozrachunki z ZUS

Istota i klasyfikacja rozrachunków oraz konto 200

Windykacja należności

Rozrachunki z ZUS

Zagadnienia: konto 200, ewidencja należności od odbiorców. Zagadnienia: ewidencja zobowiązań. Zagadnienia: składki ZUS, przykłady.
 Rozrachunki publiczno - prawne  Podatek VAT  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Rozrachunki publiczno – prawne

Podatek VAT

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Zagadnienia: konto rozrachunki publiczno-prawne, ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych, podatki i opłaty. Zagadnienia: VAT w UE, rejestracja płatników VAT, stawki podatków, odliczenia VAT-u od samochodu, deklaracje VAT. Zagadnienia: ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.
 Umowy zlecenia i o dzieło  Odpisy aktualizujące wartości należności

Umowy zlecenia i o dzieło

Odpisy aktualizujące wartości należności

Zagadnienia: umowa zlecenie, umowa o dzieło, przykłady. Zagadnienia: konto odpisy aktualizujące rozrachunki.