Środki pieniężne i krótkoterminowe

 Ewidencja środków pieniężnych - obrót gotówkowy  Czeki rozrachunkowe

Ewidencja środków pieniężnych – obrót gotówkowy

Czeki rozrachunkowe

Zagadnienia: środki pieniężne, ewidencja operacji kasowych. Zagadnienia: ewidencja czeków obcych i własnych.
 Weksle obce i własne  Krótkoterminowe papiery wartościowe

Weksle obce i własne

Krótkoterminowe papiery wartościowe

Zagadnienia: ewidencja weksli obcych i własnych. Zagadnienia: ewidencja krótkoterminowych papierów wartościowych.