Ewidencja środków pieniężnych – obrót gotówkowy

Środki pieniężne – gotówka w kasie, na rachunku bankowym oraz czeki i weksle o czasie realizacji do trzech miesięcy. Obrót środkami pieniężnymi jest realizowany w postaci obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązuje firmy do rozliczeń bezgotówkowych, jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 tys. euro.

Obrót gotówkowy:

 1. Dokumentacja obrotu gotówkowego:
  – czek gotówkowy,
  – dowód wpłaty gotówkowej,
  – przekaz pocztowy,
  – asygnaty: Kp i Kw,
  – raport kasowy,
  – wniosek o zaliczkę,
  – rozliczenie zaliczki,
  – polecenie wyjazdu służbowego.
 2. Ewidencja obrotu gotówkowego.

Ewidencja operacji kasowych:
Ewidencja operacji kasowych

Operacje:
1. Kp – pobranie gotówki z banku do kasy (na podstawie czeku gotówkowego własnego)
2. Kp – wpływ należności gotówką od odbiorcy za wcześniej sprzedane produkty
3. Kp – wpłata do kasy utargów ze sprzedaży gotówkowej produktów, towarów
4. Opłacone gotówką rachunki, faktury dostawców (np. za zużyte usługi obce)
5. Zapłacone gotówką zobowiązania wobec dostawców (faktury obce)
6. Wypłata wynagrodzeń (na podstawie listy płac) zaliczek na wynagrodzenia (na podstawie list zaliczek)
7. Wypłata zaliczek na podróż służbową, na zakup materiałów (na podstawie wniosku o zaliczkę)
8. Kp – zwrot nie wykorzystanej części pobranej zaliczki

Powrót