Krótkoterminowe papiery wartościowe

Krótkoterminowe papiery wartościowe – akcje i obligacje o czasie wykupu do jednego roku. Dokonując zakupu i sprzedaży ponosimy przychody i koszty finansowe.

Schemat ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych:

Schemat ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych

Operacje:
1. Zakup papierów wartościowych
2. Koszty związane z zakupem papierów wartościowych
3. Wpływ dywidendy lub odsetek
4. Cena sprzedaży sprzedanych papierów wartościowych
5. Wyksięgowanie sprzedanych papierów wartościowych w cenie zakupu

Do bilansu ujmuje się papiery wartościowe według ceny zakupu lub sprzedaży (niższa).

Przykład:
1. Zakupiono 200 szt. akcji po 30 zł – 6000 zł
2. Wb – prowizja maklera 0,5 % – 30 zł
3. Wb – wpłynęła dywidenda od posiadanych akcji – 500 zł
4. Wb – sprzedano połowę akcji po 34 zł – 3400 zł
5. Pk – wyksięgowano sprzedane akcje 100 szt. po 30 zł – 3000 zł
Zaksięgować operacje, wykazać akcje w bilansie wiedząc, że cena giełdowa na 31.12 wnosi 29 zł za jedną akcję.

Rozwiązanie:

rf (46)

rf (47)

Powrót