Wynik finansowy w wariancie porównawczym

Wynik finansowy wariant porównawczy

Operacje:
1. Przeksięgowanie kosztu własnego na rozliczenie kosztów
2. Przeksięgowanie kont zespołu 5 na rozliczenie kosztów
3. Przeksięgowanie zmiany stanu produktów (Sk 490)
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
4. Przeksięgowanie dodatnich elementów wyniku finansowego
5. Przeksięgowanie ujemnych elementów wyniku finansowego

Powrót