Literatura

A. Akty prawne
1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350).
3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86).
4. Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926).
5. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).
6. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930).
7. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).
8. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769).
9. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 142, poz. 702).
10. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r.

B. Książki i artykuły
1. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2004.
2. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, AE, Kraków 2004.
3. Koperkiewicz-Mordel A., Nykiel W., Chróścielewski W., Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2003.
4. Krawczyk J., Jaką wybrać formę opodatkowania – wady i zalety, Doradca Podatnika Nr 1, Infor, Warszawa 2005.
5. Martyniuk T., Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, ODDK, Gdańsk 2005.
6. Musiał M., Jakie ewidencje u ryczałtowców, Gazeta Prawna Nr 103/2005.
7. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2004.
8. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
9. Porowski J., Porowski L., Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Difin, Warszawa 2004.