Wymogi dotyczące rejestracji działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Zgłoszenie działalności gospodarczej Uzyskanie numeru REGON i NIP

Pojęcie działalności gospodarczej

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Uzyskanie numeru REGON i NIP

Zagadnienia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, pozarolnicza działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorca. Zagadnienia: zasady dokonywania wpisu do KRS, podmioty podlegające wpisowi do KRS. Zagadnienia: jak uzyskać numer NIP i REGON.
Wybór formy opodatkowania i zawiadomienie ZUS Inne wymogi dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania i zawiadomienie ZUS

Inne wymogi dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej

Zagadnienia: formy opodatkowania podatkiem dochodowym, opodatkowanie lub zwolnienie z VAT, zawiadomienie oddziału ZUS o rozpoczęciu działalności. Zagadnienia: założenie rachunku bankowego, zawiadomienie PIP i Inspektora Sanitarnego.