Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza zorientowana jest głównie na wewnętrznych użytkowników informacji. Informacje te służą do podejmowania decyzji, planowania i kontroli działalności. Przedstawione zagadnienia w 8 działach będą pomocne zarówno dla studentów poznających dopiero rachunkowość zarządczą, jak i osób samodzielnie zdobywających bądź rozszerzających wiedzę z tej dziedziny.

Rozdział I. Rachunkowość w gospodarce rynkowej
Rozdział II. Systemy rachunku kosztów
Rozdział III. Analiza progu rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Rozdział IV. Analiza wrażliwości zysku
Rozdział V. Rachunkowość centrów odpowiedzialności
Rozdział VI. Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu
Rozdział VII. Literatura
Rozdział VIII. Przykładowe zadania