Literatura

1. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
2. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
3. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału, PWN, Warszawa 1999.
4. Leszczyński Z., Wnuk T., Zarządzanie firmą produkcyjną za pomocą rachunkowości zarządczej i kontrolingu finansowego, FRR, Warszawa 1996.
5. Micherda B., Dźwignie w zarządzaniu finansami, „Rachunkowość” nr 9/1990.
6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993.
7. Sobańska I., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, część II, praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugowej, SKwP, Warszawa 1995.
8. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
9. Sojak S., Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu – nowe wino czy tylko nowe butelki?, [w:] „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 11/2001.
10. Szychta A., Teoria ograniczeń w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom XLIX, Warszawa 1999.